Pedagogiska aktiviteter

Föräldrakooperativet Kokillen

En liten förskola med stort engagemang

Pedagogiska aktiviteter


Förskolepedagogiken som praktiseras på förskolan Kokillen handlar till stor del om barnens meningsskapande samt att följa barnens intressen och se till deras behov. Lärande och utveckling sker kontinuerligt hos barnen i samspelet med varandra. Barnen erbjuds lek och skapande inne och ute, träning av färdigheter, experimenterande m.m.

I språk- och sångsamlingarna används bland annat materialen Bornholmsmodellen och Fonemlek.


Bamse och hans vänner finns med som en del av barnens vardag på Kokillen. Karaktärerna finns som gosedjur, på tapeter, vid aktiviteter på "Lekis" m.m.


Ibland kan gosedjuren gestalta något vardagsdilemma som barnen kan känna igen. De kanske vill leka med samma saker. Hur ska de då göra för att komma överens? Bamse och hans vänner visar då på dilemman i olika värdegrundsfrågor. Det kan handla om att samsas, dela med sig, inte slåss osv.


Förskolan har mycket av sin pedagogiska verksamhet utomhus och vistas gärna i skogen, Stripa, lekplaster m.m.Nestibulum laoreet risuis convallis consectetur in olacierat ulamce sollicitue eta duipretium puru necerais feugiag congue convallis.