Medlemskap

Ett föräldrakooperativ drivs av föräldrar och bygger på gemensamt ansvarstagande och ideellt arbete.

Det är viktigt att ni känner ett engagemang för förskolan. Som medlem har du insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.


Som förälder till barn på förskolan hjälper du till med olika saker.​

Vår förskola drivs som en ekonomisk förening där bidraget vi får går till barnen och verksamheten. Vi får därför som medlemmar hjälpa till med olika saker.  ​


Vi har idag olika arbetsgrupper som har olika ansvarsområden. Arbetsgrupperna bygger på frivillighet och ett eget ansvar.


Några tillfällen per år anordnas arbetsdagar där man som medlem hjälper till att storstäda och underhålla fastigheten​

​Som medlem får du även hjälpa till i barngrupp och göra en som vi kallar föräldrainsats.​


Vi har olika familjesammankomster för att stärka och lära känna varandra. Några gånger per år anordnas familjedagar. Vi anordnar även julfest och sommarfest tillsammans med släkt och vänner.​ 


Alla kan inte göra allt men alla kan vi göra något, tillsammans är VI starka.​

Tillsammans skapar vi den bästa förskolan för våra barn


Vi är en familjär förskola som kännetecknas av:​


Delaktighet

Flexibilitet

Ansvarstagande

Drivkraft

Frivillighet