Skollagen,styrdokument och verksamhetsmålFöräldrakooperativet Kokillen styrs precis som andra förskolor av Skollagen och läroplanen för förskolan.


Vi följer även Lindesbergs kommuns regler för fristående förskoleverksamhet gällande bland annat öppethållande och barnomsorgsavgifter.