​
 ​

I verksamheten arbetar idag en rektor, förskollärare och barnskötare. Våra pedagoger är utbildade och har lång erfarenhet av förskoleverksamhet. ​

Vi har en kokerska som lagar all mat på förskolan.

  ​

Då trygghet är viktigt för oss så har vi begränsat med vikarier vid personalfrånvaro. Vi lägger om personalscheman och vissa tillfällen stöttar förälder upp i barngrupp. För oss är det viktigt att man som både förälder och barn känner personen man möter på förskolan.