StyrelsenFöreningen har en styrelse som är huvudman för förskolan. Det innebär att det är styrelsen som har yttersta ansvaret för förskolan och personal.


Styrelsen väljs varje år på den årliga årsstämman där alla medlemmar deltar.​

Du kommer under din tid hos oss få en förfrågan om att ingå i styrelsen. 


Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter. 
Styrelsen

Ordförande: Elin Molander

Vice Ordförande: Sanna Hallin

Kassör: Sandra Syrèn

Sekreterare: Karin Eliasson

Suppleant: Josefin Bergqvist

Suppleant: Malin Niemi-Impola