Föreningen har en styrelse som är huvudman för förskolan. Det innebär att det är styrelsen som har yttersta ansvaret för förskolan och personal.


Styrelsen väljs varje år på den årliga årsstämman där alla medlemmar deltar.​ Du kommer under din tid hos oss få en förfrågan om att ingå i styrelsen. 


Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig och suppleanter. BILD STYRELSE